Kako ide Diplomatija?

Ako Turska bi naredio svoju flota napadati Aleksandriju onda ću morati ostati na mjestu kako bi branio Aleksandriju. Tako

Egypt
Fleet Alexandria hold

Turkey
Fleet Western Mediterranean m Aleksandria

ishod:

Egypt
Fleet Alexandria hold

Turkey
Fleet Western Mediterranean m Aleksandria (bounce)
"bounce" znaci "odboji se" Ali možda Turska ce napadati Kairo onda moram krenuti svoju flotu k Kairu.
Egypt
Fleet Alexandria m Cairo 

Turkey
Fleet Western Mediterranean m m Cairo 
ishod:

Egypt
Fleet Alexandria m Cairo (bounce)

Turkey
Fleet Western Mediterranean m Cairo (bounce)
Ni ja, ni Turska, ne bismo uspjeli. Ali to nije bitno. Kairo je bilo moje od prije. Trebam samo sprijećiti da će Turska osvojiti Kairo.

I tako sam naredio Fleet Alexandria m Cairo

Egypt
Fleet Alexandria m Cairo 

Turkey
Fleet Western Mediterranean convoy Army Izmir m Alexandria 
Army Izmir m Western Mediterranean m Alexandria
Užas jedan!!!

Armija u Izmiru iskrcala na flotu i tako se prebacila na Alexsandriju. Sada je 2 protiv jednog!

Trenutno (8. Veljače/Februara 2002) partiju se još igra na SEPO. Partija je mosa.

linkovi

Natrag na stranu "Diplomatija u Zagrebu