Shorthand Modificacija za partije po Diplomatiji


Shorthand može se koristiti sa bilo kojom varijantom. Kad partija ima ovu modifikaciku igrače može poslati poruke ograničenim oblikom. Prednost da je posve svijedno koji jezik igrače govoriti kao materini jezik. Shortham je osnovan na engleskom samo toliko da je recimo BASIC osnovan na engleskom jeziku. Stvarno ne trebaš imati pojma o pravom engleskom jeziku koristi Shorthand. Druga prednost je da shorthand dopusta da prijetelji igraju po "gunboat"-u. Sa običnim press-om odmah će postati jason tko je tko ali sa Shorthandom ne.

Master može doda shorthand ali ne može kasnije skinuti.

Utoliko uputiš poruku samo na Master, to može biti na priodnom jeziku.

Sintaksa

Sintaksa je:

[[[<powerlist>] INFORMS ] <powerlist> ] <qualifier> <powerlist> [NOT] <command>

<powerlist> = Kratica jenog slova za silu/sile
<qualifier> = ACCEPTS |
REJECTS |
PROPOSES
<command> = DRAW [<phase>] |
PEACE [<phase>] |
ALLY [<phase>] [TARGET <powerlist>] |
PROVINCE [<phase>] <provlist> |
DMZ [<phase>] <provlist> |
ORDERS [<phase>] <order-spec>

<provlist> = <prov-name> [',' <provlist>]
<prov-name> = { bilo koja kratica za provinciju }
<order-spec> = <phase-valid-order>
<phase> = 'F'|'S'<year>'M'|'R'|'B' (ali ne S<year>B)
<phase-valid-order> = {nareda koja je vrijedna za okrug,
to jest trenutan okrug utoliko nema druge specificacije}

INFORMS = 'inform' | 'informs'
ACCEPTS = 'accept' | 'accepts'
REJECTS = 'reject' | 'rejects'
PROPOSES = 'propose' | 'proposes'
NOT = 'not' | '!'
DRAW = 'draw'
PEACE = 'peace'
ALLY = 'ally' | 'alliance'
TARGET = 'target' | 'targets'
PROVINCE = 'province' | 'provinces'
ORDER = 'order' | 'orders'


Evo nekoliko primjera:

A accepts RT draw
F rejects G peace
I proposes R ally target TA
informs E proposes not F province Belgium
I informs GF proposes E orders F1901M A Edi - Nth - Nwy

r proposes t peace
r proposes t NOT ORDER Unit Ankara -> black sea
r proposes r NOT ORDER Unit Sevastopol -> black sea

Paži:
- Možeš koristi velika ili mala slova, svijedno.
- Spisak provincije je ograničan na 3. Višak će se izbaciti.
- Specifikacija okruga, odnosno , mora biti bez prostora. F1906M može a F 1906 M ne može.


Natrag na Shorthandovu kućnu stranu

Natrag na Diplomatiju u Zagrebu